30 °C Port-au-Prince, HT
2 novembre 2022

 » Ministè Fanmi Colin  » offre un tableau symbolique de la paix au Secrétaire Général des Nations-Unis

Dans une correspondance datée 21 septembre 2020, le Ministère de la Famille Colin – MFC, (Minstè Fanmi Colin) a salué le discours du secrétaire général des Nations-Unis, M. Antonio Guterres, à travers lequel il a appelé tous les peuples du monde à s’engager, et faire de la paix une priorité absolue.

" Ministè Fanmi Colin " offre un tableau symbolique de la paix au Secrétaire Général des Nations-Unis


António Guterres.
Sekretè Jeneral  Nazyonzini – The United Nations – Naciones Unidas – Nations Unies.
New -York, NY  10017 – USA.
                                                                                       Nan Biwo.-

OBJÈ : Pwopozisyon Lapè Mondyal.

Mesye Sekretè Jeneral,

                                           Nan Respè Reprezantan Espesyal Ou nan Peyi Ayiti. Nou gen gran lonè pou nou ekri W, jodi a kòm Notè Lapè Mondyal Lejitim, swit avèk diskou entwodiksyon W, antanke Sekretè Jeneral pi gwo Òganizasyon Politik ak Diplomatik Entènasyonal Mond lan, kote Ou te fè apèl ak tout pèp mond lan pou angaje yo,      epi fè Lapè yon priyorite absoli.

                                          Avèk sa a, Fanmi se premye enstitisyon limanite ki gen kapasite oryante mond lan, nan wout vrè lapè, nou tout ap chache a. Se nan menm lòd lide sa a, Ministè Fanmi Colin – MFC*, pwofite Okazyon           Jounen Entènasyonal Lapè a pou ofri W, yon Tablo Lapè Senbolik pou yon Pledoye Inivèsèl, pa mwayen Pwopozisyon Lapè Mondyal nou, ki pral tradwi nan tout lang sou latè beni, ki swiv an kreyòl :

Yon Mond :
Jistis olye dominasyon,
Imen olye ras,
Lasajès olye awogans.

                                    
Resevwa, Mesye Sekretè Jeneral, Lapè YHWH pou limanite.  
                                           

                                                                                                                 Steeve M. Colin
                                                                           Anbasadè Ministè Fanmi Colin – MFC.

KOPI KONFÒM :

                 Helen Ruth Meagher La Lime.

                        Reprezantant Espesyal Sekretè Jeneral pou Ayiti & Chèf  Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti -BINUH.
                                

Version française: 

error: Content is protected !!