26 °C Port-au-Prince, HT
17 juin 2024

KAPZY NEWS: Restez informés de toutes nos actualités sur le www.kapzynews.com

AVI: Sòti Jodia rive demen 13 desanb, KAPZY NEWS ap pèmèt 407 moun kap itilize Whatsapp vin abòne avèk li yon fason pou yon jwenn tout aktyalite yo chak jou via BRODCAST.

KAPZY NEWS: Restez informés de toutes nos actualités sur le www.kapzynews.com

Wa jus ekri KAPZY NEWS sou Whatsapp nan +50937349516 pouw di ou vle resevwa piblikasyon li yo.

NB: Nou pap resevwa demand SMS.

Pataje mesaj sa kounyea bay yon moun ou kap itilize Whatsapp

KAPZY NEWS, le plus grand réseau d’information en temps réel !