26 °C Port-au-Prince, HT
17 juin 2024

Haïti: Pedrica Saint-Jean réclame la participation de femmes aux postes de décisions

Dans une note acheminée à l’agence en ligne KAPZY NEWS jeudi, la Coordonnatrice générale de la Ligue des Femmes Haïtiennes pour la Reconstruction (LIFAR), Mme. Pedrica Saint Jean, dit s’étonner de constater que quatre (4) jours avant la journée internationale des droits des femmes, le président Jovenel Moïse a mis sur pied un nouveau gouvernement avec 18 % de femmes tout en violant le principe du quota de 30 % de femmes aux postes de décisions aux niveaux des ministères et des secrétariats d’Etats.

Haïti: Pedrica Saint-Jean réclame la participation de femmes aux postes de décisions

Note (en créole) de la LIFAR, signée par Pedrica Saint Jean

Lig Fanm Ayisyen pou Rekonstriksyon LIFAR sezi aprann ke 4 jou avan jounen intènasyonal dwa fanm, Prezidan Jovenel mete sou pye yon gouvernement ak 18 % fanm swa 4 fanm sou 24, 2 minis fanm sou 18 mimis.

Le nou konsidere ako leta ayisyen siyen pou pran mezi ki pou fé pwomosyom fanm nan tout pos desizyon yo;
Le nou konsidere Prezidan jovenel pwomet nan prochen legislati a ap gen 35 pou sa fanm paske lap choisi 35 sikonskripsyon pou se fanm selman ki kandida ;

Le nou konsidere t gen yon paket ako politik ki siyen e ki t komamse ap pran
LIFAR ap mande Prezidan Jovenel poul korije prese prese 18 pou san fanm nan poul respecte quota pou pi piti 30 pou san,  épi poul Di popilasyon an ki ako ki bay gouverneur sa e ki sektè ou ki pâti politik minis ak sekretè deta sa yo reprezante.


Viv tout gouvenman ki konpran enpotans patisipasyon fanm tout kote desizyon ap pran  pou la santé demokrasi a.

Pedrica Saint Jean
Kòdonatis jeneral