22 °C Port-au-Prince, HT
6 février 2023

Haïti: L’organisation  » LAVNI  » prône un dialogue franc entre l’opposition et le pouvoir

Dans un communiqué de presse daté 3 février 2021, le coordonnateur national de l’organisation  » LAVNI « , M. Eric Prévost Junior, encourage un dialogue entre l’opposition et le pouvoir en place qui selo lui est la seule issue pour sortir de la grave crise que traverse le pays.

Haïti: L'organisation " LAVNI " prône un dialogue franc entre l'opposition et le pouvoir

Kominike 3 fevriye 2021

Òganizasyon Lavni ap swiv ak anpil lapèn fason peyi Dayiti bloke nan yon labirent politik depi plizyè lane, kote chak moun ap rale yon bout, pandan sitiyasyon popilasyon an ap deteryore chak jou pi plis. Jodi a, lè nou di Ayiti, lè nou di Pòtoprens, nou di mizè, anachi, dezespwa, kidnapin, laperèz ak deblozay. Sa ki rete, se sa ki poko ka ale.

Òganizasyon Lavni konstate ak lapèn kijan pyès nan pati ki ap goumen yo pa janm aksepte chita ansanm pou diskite sou vrè pwoblèm yo pandan youn pito ap taye zèb anba pye lòt.

Pandan tout goumen chire pit sa yo ap fèt, sitiyasyon popilasyon an kontinye ap deteryore chak jou pi plis e krèm peyi a kontinye ap depeyize. Òganizasyon Lavni ap raple tout kan ki panse yo se yon kan, nou se yon sèl peyi, yon sèl bato ki ap koule ansanm si nou pa fè yon jan pou sonje nou tout se ayisyen e nou pa gen lòt peyi.

Òganizasyon Lavni ap ankouraje pèsonalite ak pati opozisyon yo, plis pati ki sou pouvwa yo fè yon ti efò pou chita pale san manti, san ipokrizi pou jwenn yon antant jan sa fèt nan tout lòt peyi ki ap pratike demokrasi pou nou sòti nan lanfè nou ap plonje la. Fason nou ap goumen tout jounen pou pouvwa politik la fè sanble peyi a pa pou pèp Ayisyen an. Zansèt nou yo pat kite peyi a pou nou goumen youn ak lòt men, pou nou te viv nan tèt ansanm.

Jodi a se gwo diskisyon lòt peyi ak òganizasyon entènasyonal ap fè pou deside sa yo ap fè avèk nou. Èske yo ap pran kontwòl teritwa sa pou pèmèt sitwayen pezib yo viv tankou moun oubyen èske yo ap kite nou fin detwi youn lòt pou fè yon lòt bagay ak ti bout tè sa.

Òganizasyon Lavni kwè lè a rive, si li pa twò ta, pou nou tande vwa ak apèl Legliz Katolik la, ansanm pou jwenn yon solisyon nan dyalòg, nan chita tande, pou nou avanse, avan nou disparèt kòm pèp, kòm peyi.

LIMYÈ, LANMOU AK LAPÈ POU AYITI.

Eric PREVOST Jr
Kòdonatè Nasyonal