28 °C Port-au-Prince, HT
13 juin 2024

Clôture d’un camp d’été à l’école nationale de la République du Pérou

 » Fòk Matisan reviv lekòl paka tann « , c’est sous ce thème que la Fondation Nemours Jean Baptiste en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale ainsi que des membres de la population de la 3e circonscription de Port-au-Prince a organisé un camp d’été au profit des enfants de deux (2) à dix-sept (17) ans, à l’école nationale de la République du Pérou, a constaté un reporter de l’agence en ligne KAPZY NEWS.

Clôture d'un camp d'été à l'école nationale de la République du Pérou

Kan sa kigen nan tèt li reprezantan minis edikasyon an kise; Leo Nidas michel
Epi Evens paul, Moïse Blanchard/ Fausten Liyonel, kite reprezante fondasyon Nemours Jean Baptiste

Kan sa te reyini plis pase 1300 timoun sòti laj 2 zan pou rive 17 tan.

Mesye dam sa yo jwenn sipò  inicef / FND / FNE/ ak CNPS
Plizyè aktivite rive fèt  tankou kous asak, dans, jeu lido etc…

Plizyè paran di yo satisfè de Kan an paske timoun yo rive konn fè plizye bagay tankou: bale: krochè: jwe mizkik.

Paran yo kwè gras aksyon ministè à fè la se plis timoun yap retire nan banditis paran yo kontan anpil yo mande pou minis Manigat rejwenn ak Leo Nidas michel pou akonpanye yo nan antre lekòl la janl te promèt yo sa 

François Frantz